Làm hoa quỳnh bằng vải voan

Đêm màu đen nên hoa Quỳnh chọn cho mình màu trắng .Đêm u huyền nên màu trắng tinh sương . Đêm rất dài nên hoa Quỳnh nở chậm .Đêm rất sâu nên hoa Quỳnh mênh mang .Hoa quỳnh không kiêu kỳ ,không kiểu cách .

Hoa Quỳnh khiến cho đêm sáng hơn .Hãy một lần cùng thức với đêm.bạn sẽ được ngắm hoa Quỳnh nở .

Làm hoa quỳnh bằng vải voan